Oferta

W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowy zakres usług:

Reprezentacja przed organami celnymi

Nasza firma świadczy usługi w zakresie reprezentacji tj. występowania w imieniu i na rzecz osób, podmiotów gospodarczych przed organami celnymi co obejmuje przede wszystkim:

  • - przygotowanie niezbędnych dokumentów,
  • - dokonanie zgłoszeń celnych,
  • - wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
  • - występowanie na rzecz klienta we wszelkich postępowaniach prowadzonych przed organami celnymi, jak staranie się o uzyskanie pozwoleń, postępowania odwoławcze, itp.

Przygotowanie dokumentacji do odpraw celnych

"PMP" podejmuje się sporządzania kompletnej dokumentacji do odpraw celnych we wszystkich procedurach i przeznaczeniach przewidzianych przez Wspólnotowy Kodeks Celny. Usługa może obejmować samo przygotowanie niezbędnych dokumentów jak i reprezentację, tj. czynności związane ze złożeniem tych dokumentów przed organami celnymi.

Skład celny

Nasza firma prowadzi również SKŁAD CELNY "UNIWERSAL TRANSFER" w którym możliwe jest składowanie towarów.

Wypełnianie deklaracji INTRASTAT

INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej polega na przekazywaniu przez niektóre firmy w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach i/lub wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty. Dane przetwarzane w systemie są w zasadzie tożsame z zawartymi dotychczas w zgłoszeniach celnych, dane przekazywane mają być co miesiąc na specjalnych formularzach, określonych w przepisach. PHU "PMP" oferuje swoje usługi w zakresie obsługi systemu INTRASTAT. Deklaracje INTRASTAT wypełniane będą w oparciu o przekazane przez Państwa dane księgowe i/lub magazynowe. Jesteśmy przygotowani do takiej organizacji współpracy aby dane te mogły być przekazywane drogą elektroniczną.