Oferujemy

  • - Reprezentacja przed organami celnymi
  • - Kompleksowe przygotowanie dokumentacji do odpraw celnych
  • - Wysyłanie zgłoszeń celnych w nowym systemie ECS
  • - Procedura uproszczona w wywozie
  • - Skład celny
  • - Wypełnianie deklaracji INTRASTAT
  • - Wypełnianie dokumentów do akcyzy
  • - Doradztwo w sprawach celnych
 
Przydatne dokumenty
Decyzja

w sprawie nadania NIP.

Zaświadczenie

o zmianie wpisu do ewidencji dzia łalności gospodarczej.

Upwoażnienie

do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.

więcej